Tarinaterapiassa löydetään yhdessä uusi tarina elämälle   

 

 Tarja Kellosalo

Psykoterapeutti (Valvira)

Paripsykoterapeutti ET, Kela

Tunnekeskeinen pariterapeutti 

Perhepsykoterapeutti ET, Kela

Työnohjaaja (STOry)

GSM: 040 186 3080

e-mail: tarinaterapia@gmail.com

Kuka olen

 

Olen koulutukseltani Valviran hyväksymä psykoterapeutti, erityistason perhe- ja paripsykoterapeutti, tunnekeskeinen pariterapeutti, vakauttava perheterapeutti (kriiisit ja traumat), työnohjaaja (STOry), psykiatrinen sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja. Kouluttaudun parhaillaan kognitiiviseen yksilöpsykoterapiaan. Olen kouluttautunut myös mm. lähisuhdeväkivaltatyöhön ja perehtynyt mm. mindfulnesiin  ja ratkaisukeskeiseen terapiaan. Minulla on kokemusta kaikenikäisten ihmisten, parien ja perheiden auttamisesta monenlaisissa vaikeissa elämäntilanteissa. Koulutuksieni, työkokemukseni ja maailmankuvani ansiosta näen ihmisen sekä henkisenä, kehollisena että sosiaalisena olentona. Uskon, että meillä kaikilla on syvällä sisimmässämme tieto siitä, mikä meille on hyväksi ja sen tiedon löytämisessä voin toivoakseni olla apuna.


Asiakkaitani ovat yksilöt, parit ja perheet sekä työnohjauksessa yksilöt, työryhmät ja -yhteisöt. Minulla on KELA-pätevyys 16-67 -vuotiaiden paripsykoterapiaan, perhepsykoterapiaan ja vanhempainohjaukseen. 

Palvelut

 

  • Psykoterapia
  • Pariterapia

  • Tunnekeskeinen pariterapia
  • Perheterapia
  • Vanhempainohjaus
  • Työnohjaus, konsultaatiot ja asiantuntijaluennot 
  • Vastaanottokäyntien lisäksi tarvittaessa myös etäyhteys ja kotikäynnit 

 

            Tarinaterapiassa voi löytää uuden tarinan elämälleen