Tarinaterapiassa löydetään yhdessä uusi tarina elämälle   

Psykoterapia

Psykoterapia on hoitomuoto, jonka avulla pyritään lievittämään tai poistamaan psyykkisiä ongelmia ja häiriöitä ja lisäämään psyykkistä toimintakykyä. Psykoterapiassa koulutettu psykoterapeutti yhteistyössä asiakkaan kanssa työskentelee näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavallisia psykoterapialla hoidettavia ongelmia ovat masennus, ahdistus, ihmissuhdeongelmat, traumat, fobiat, syömishäiriöt ja riippuvuudet.

Paripsykoterapia

Pariterapiassa tutkitaan puolisoiden kasvuhistoriasta nousevien tulkinta- ja toimintatapojen näkymistä parin vuorovaikutuksessa ja tavoitteena on lisätä molemminpuolista ymmärrystä. Pariterapiaan voidaan hakeutua keskinäisissä kommunikaatiovaikeuksissa, kriiseissä tai muutoksessa esimerkiksi lapsen syntymään liittyen. Eroa harkitseville pariterapia tarjoaa puolueettoman maaperän pohtia yhdessä jatkamisen ja eroamisen mahdollisuuksia. Olen erikoistunut tunnekeskeiseen pariterapiaan, jonka vaikuttavuudesta on saatu vahvaa näyttöä maailmalla ja meillä, kts www.tunnekeskeinenpariterapia.fi ja www.vaestoliitto.fi/parit ja sinkut.

Perhepsykoterapia

Perheterapian tavoitteena on tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa ja perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä sekä niiden aiheuttamaa kärsimystä. Tavoitteena on perheen vuorovaikutuksessa olevien myönteisten voimavarojen hyödyntäminen. Terapeutti luo tilaa perheenjäsenten väliselle vuoropuhelulle ja helpottaa vuoropuhelun prosessia. Terapian polttopiste on kaikkia perheenjäseniä koskevien uusien mahdollisuuksien luomisessa ja luottamisessa kaikkien osallistujien panokseen ja luovuuteen. Perheterapiassa asiakkaana voi olla koko perhe tai osa perhettä, myös vain yksi perheenjäsen.

Vanhempainohjaus

Vanhempainohjaus on tarkoitettu auttamaan vanhempia lapsen ja nuoren kasvatukseen tai käyttäytymiseen sekä vanhempana toimimiseen liittyvissä vaikeuksissa. Psykoterapeuttinen lähestymistapa vanhemmuuteen ja sen ongelmiin voi auttaa vaikeiden vaiheiden yli ja lisätä ymmärrystä sekä itsensä, lapsensa että lapsen toisen vanhemman suhteen. Vanhempainohjaukseen voidaan hakeutua myös lapsen tai nuoren psykoterapian ajaksi.


Työnohjaus


Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. (Suomen työnohjaajat ry). Työnohjaus voi olla esimiesten ja työntekijöiden yksilö- tai ryhmätyönohjausta tai koko työyhteisön työnohjausta.